12ο Γυμνάσιο Πάτρας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Διεύθυνση

  Καθηγητές

  Υπόλοιπο Προσωπικό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Σχολικές Γιορτές
  Θεατρικές παραστάσεις

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Φωτογραφίες

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  Φωτογραφίες

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Νέες 2010-11

  Παλαιότερες

  Εργασίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Εργασίες ΧΗΜΕΙΑΣ (Β1)

  Εργασίες ΧΗΜΕΙΑΣ (Β2)

  Εργασίες ΧΗΜΕΙΑΣ Β3)
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  Συλλόγου Γονέων
  Σχολείου
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

COMENIOUS

  2010 - 2012 (VIDEO)

  2010 - 2012 (PHOTO)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
  Αίθουσες Διδασκαλίας
  Εργαστήρια

  Πληροφορικής

  Φυσικής
  Βιβλιοθήκη

email

 

         

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ταχ. Διέυθυνση : Γοργοποτάμου 52, 26332 ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο : 2610311692 - Fax: 2610337174

email : mail@12gym-patras.ach.sch.gr

 

 Ετος ίδρυσης 1982

Από το Σχολικό έτος 2011-2012

συγχωνεύθηκε με το 22ο Γυμνάσιο Πάτρας