Διεύθυνση

AΡΧΙΚΗ

Διευθυντής : Σκαρλάτος Γεώργιος (Μαθηματικός)

Υποδιευθυντής : Σπηλιωτόπυλος Κων/νος (Καθηγητής Τεχνολογίας)

Υποδιευθυντής : Σταυρόπουλος Παναγιώτης (Γυμναστής)

 

 

Τηλέφωνο/Fax : 2610-337174

και 2610-311692


12ο Γυμνάσιο Πάτρας